Monday, November 26, 2007

NILAI DAN ETIKA

NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

NILAI-NILAI PERIBADI ASAS

vAmanah

vBertanggungjawab

vIkhlas

vBerdedikasi

NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGAN

vBerbudi mulia

vBersabar

vSopan-santun

vPeramah

vRendah diri

NILAI-NILAI KEPIMPINAN

vAdil

vBerani

vYakin

NILAI-NILAI PROFESIONALISME

vBerilmu

vKreatif

vInovasi

vMempunyai Integriti

vJujur

vIntelektual

vBertanggungjawab

vBerkecuali

NILAI-NILAI PRODUKVITI/KUALITI

vProduktiviti

vKualiti

vCermat

NILAI-NILAI KEAGAMAAN

vBersyukur

vBeriman

vBertakwa

Amalan Negatif

vSelalu berpura-pura dalam tindakan

vBersikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk

vSukar untuk membuat kebajikan

vSuka mengumpat dan memfitnah rakan sejawat

vTamak dalam mengejar pangkat dan kedudukan

vGopoh dalam bertindak

vMengampu untuk mendapat pujian dan sanjungan

vMungkir janji

vSuka menghina dan merendahkan usaha orang lain

vPemarah dan tidak sabar

vKhianat dalam melaksanakan tugas

vBerdendam serta hasad dengki

vBersungguh-sungguh mempertahankan kelemahan dan keburukan diri

vSuka membangkang tanpa cadangan untuk memperbaikinya

vMementingkan diri sendiri

vLembab dan malas berusaha

vPengotor dan selekeh dalam pembawaan

vTidak boleh dipercayai dan tidak amanah

vTidak bertimbang rasa dan mementingkan diri

vSuka membuat janji palsu

vBersikap birokratik dan autokratik dalam membuat keputusan

Selamat Berjaya

Resepi kejayaan

Uli dan kental segenggam usaha dan semangkuk ketekunan. Rinjiskan dengan seliter keyakin dan secawan ketekunan, untuk melazatkan lagi tambah secubit senyuman.

L Selamat Berjaya! J

No comments: